Metsandussektoris tegutseme alates 1992. aastast. 2004. aastal moodustasime Osaühingu FriPuit. 

Firma põhitegevusalad on:

  • Metsa kasvatamine ja majandamine,
  • Metsamaterjali ümbertöötlemine, ost ja müük,
  • Saematerjali tootmine, ost ja müük.
Investeerime pidevalt tootmise tõhustamisse.
2009. aastal ehitasime ümber katlamaja.
2010. aastal kaasajastasime kuivati.
2011. ja 2012. aastal renoveerisime tootmishoonete katused ja välisvoodri.
2012. ja 2013. aastal kaasajastasime järelvalve- ja ohutussüsteeme.
2014. aastal tegime koos Valgjärve Vabatahtliku Päästeseltsiga tuletõrje veevõtukoha ja kohandasime osa tootmishoonetest päästekomando depooks.

Pakutavatest teenustest ja toodetest lugege täpsemalt alalingilt TOOTED  ning TEENUSED.

Viimased uudised